Pezon Fotografie
Duizendschoonstraat 9
3333GR Zwijndrecht

Email: info@pezon.nl
Telefoon: (0)78 – 619.8581

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke u (op verzoek gratis) ter beschikking zijn/worden gesteld.

Bij publicatie verplicht u zich tot bronvermelding en het sturen van een bewijsexemplaar aan de fotograaf.